Tähtsad kuupäevad

Sügis 2020

EÜT muudab stipendiumi taotlemise protsessi täielikult. Uued juhised väljastatakse sügise lõpus.

Jaanuar 2021

Avatakse Täisajalise Üliõpilase 2021/2022 õppeaasta stipendiumi voor

Meie stipendiumid

Täisajalise Üliõpilase stipendium

Stipendium on suunatud eesti päritoluga õpilase täisajaliselt kõrghariduse omandamiseks USAs, Eestis või välismaal.                  

The scholarship is intended for students of Estonian heritage pursuing full-time study at an accredited academic institution in the USA, Estonia, or elsewhere. 

Ametiala Täiendamise stipendium

Ametialaseks täiendamiseks Eesti päritoluga Eestis täisajaga töötavatele kõrghariduse lõpetanud spetsialistidele, kes ei ole enam õppeprorgammis. (Tähtaeg kolm kuud enne programmi algust)

Projektitaotlus

Haridusliku projekti läbiviimiseks. (Tähtaeg neli kuud enne programmi algust)

Metsaülikooli osalemise stipendium

Esmakordselt pakub Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs stipendiumi USA väliseestlastele vanuses 18-35, osavõtuks Kotkajärve Metsaülikooli programmist (http://www.eesti.ca/mu/) Ontarios, Kanadas. Stipendium katab kogu nädala kulud (toitlustus ja programmi materjalid), mis tasutakse otse Metsaülikoolile. Lisaks katab stipendium $100 transpordikulu, mis tasutakse otse stipendiumi saajale Metsaülikooli programmi lõpul. Metsaülikool on keelekümbluse programm ja toimub ainult eesti keeles. See ei tähenda, et osavõtjad peaksid oskama suhelda puhtas eesti keeles ja paljud osavõtjad seda ka ei suuda, aga igaüks peab andma endast parima ja peamiselt eesti keeles suhtlema. Korraldajad on väga abivalmid ja toetavad õhkkonda, et kõik annaks endast parima.