Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Ametiala Täiendamise stipendium - suunatud Eestis täisajaga töötavale kõrghariduse lõpetanud spetsialistile

Esitamise tähtaeg vähemalt 3 kuud enne programmi algust

Üldeeskirjad

 • Ametiala täiendamise stipendium on mõeldud Eestis täisajaga töötavale kõrghariduse lõpetanud spetsialistile lühikursusest või konverentsist osavõtmiseks.
 • Kandidaat ei ole enam kõrgkoolis registreeritud.
 • Kogu Toetusfondi suhtlus toimub e-posti teel

                     EÜT uus email on: toetusfond@esfusa.org                 

 • Salvestage täidetud ametiala taotluse PDF endale.
 • Saatke ametiala taotluse PDF koos kõigi teiste lisadokumentidega, PDF formaadis EÜT emailile toetusfond@esfusa.org
 • Lisage stipendiumi taotlusele oma
  • oma resume/CV
  • motivatsiooni kiri 
  • kõrgkooli diplom(id)
  • foto
  • dokument mis näitab kursuse toimumise kuupäev(ad), toimumise kohta, ülevaade programmi sisust. Näiteks ametlik vastuvõtu kiri; ametlik konverentsi programm, mis toob esile osa milles teie osalete; amtlik kursuse kirjeldus, mis toob esile osa millest teie just huvitatud olete; diplomid või sertifikaadid, mis osavõtmisel saadakse.

                              ​​​​​​​Ainult kursuse või konverentsi kodulehe välja toomine ei ole piisav,

                              EÜT ei otsi infot programmi kohta. 

 

 • Puudulikult täidetud või lisadeta taotlused jäävad hindamisest välja.
 • Kui oleme Teie allkirjastatud EÜT stipendiumi taotluse, koos lisadokumentidega kätte saanud, anname Teile sellest teada.
 • STIPENDIUMI KÄTTESAAMISEKS peate emailima Toetusfondile skaneeritud ametliku kinnituse kursusel / konverentsil osalemise kohta ja osavõtu kuludokumendid. Stipendium makstakse välja pärast kursusel / konverentsil osalemist ja skaneeritud arvete kättesaamist.

Kaks professionaalset soovituskirja

Edasta alljärgnev EÜT Informatsioon Soovituskirja kirjutajatele nii varakult või võimalik

Konfidentsiaalsed soovituskirjad peavad saabuma EÜT emailile hiljemalt kahe nädala jooksul peale kandidaadi poolt esitatud ametiala taotluse esitamist.

 • Soovituskirja kirjutaja emailib soovituse otse aadressile toetusfond@esfusa.org
  • Soovituskiri peab olema PDF formaadis (vähem kui 1 MB)
  • Emaili päiseks peab olema:
   • "Kandidaadi perekonna nimi, eesnimi - EÜT soovituskiri"
 • Soovituskiri peab sisaldama
  • soovitaja nime, tiitlit, kontakt informatsiooni, kuupäeva ja allkirja (võib olla digiallkiri)
 • Kui soovitaja emakeeleks ei ole eesti keel võib soovituskirja kirjutada inglise keeles
 • Peavad olema kaasaegsed ning välja tooma järgmiseid aspekte:
  • 1. kaua ja millistel asjaoludel tunneb soovitaja kandidaati
  • 2. mitu aastat on kandidaat töötanud sellel töökohal, tema töövastustused ja ametid/tiitlid
  • 3. hindama kandidaadi saavutusi oma tööalal
  • 4. välja tooma (seletama) miks on kandidaadil oluline osaleda just selles programmis/kursusel
  • 5. kas tööandja toetab (finatsiliselt, ajaliselt) kandidaadi soovitud programmist osavõttu

Tulude/kulude eelarve

 • Tulude/kulude eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites täissummana jooksva kursi kohaselt.