TÄISAJALISE ÜLIÕPILASE STIPENDIUMI JUHTNÖÖRID

Stipendium on suunatud Eesti päritoluga üliõpilastele, kes õpivad täisajaga bakalaureuse- või magistri õppekavas akrediteeritud kõrgkoolis Eestis, USAs või mujal

Kandideerimine on
suletud

Juhiste mitte kinnipidamise korral võidakse teie taotlus diskvalifitseerida või stipendium tühistada

ÜLDEESKIRJAD

KOGU TAOTLUSPROTSESS ON VEEBIPÕHINE, MITTE TAVAPOSTI KAUDU

Portaal suletakse, kui on vastu võetud 200 taotlust või MÄRTS 15. 2023

Stipendiumi suurus sõltub riigist kus stipendiumi taotleja õpib. 

Stipendiumi suurus on keskmiselt $2,000 kuni $7,000.

 

Ajakava 2023

 • 15. jaanuar | Taotlusevoor avatud – EÜT alustab taotluste vastuvõtmist AINULT Eesti päritoluga praegustelt või eelnevatel aastatel USA keskooli lõpetanud kandidaatidelt. Taotluseid kandidaatidelt, kes pole USA keskkooli lõpetanud, vastu ei võeta.

                                      kandidaat saab automaatvastuse taotluse kätte saamise kohta                             

 • 15. veebruar  | EÜT alustab taotluste vastuvõtmist kõikidelt eesti päritoluga kandidaatidelt

                                       kandidaat saab automaatvastuse taotluse kätte saamise kohta 

 • 15. märts       |  Portaal suletaks kui see pole juba suletud saabunud maksimum 200 taotluse limiidi tõttu          

                           Tähtpäev millal EÜT peab soovitajalt soovituskirja kätte saama

 • 15. mai | EÜT alustab stipendiaatidele stipendiumi komisjoni otsuse saatmist
 • 30. juuli |Tähtaeg, et teavitada EÜT-d esitatud taotluses olevast akadeemilise õppeplaani muutusest
 • 1. sept. | EÜT hakkab emailiga vastu võtma stipendiumi saanud stipendiaatide PDF immatrikulatsiooni tõendeid

                        Tõendi kätte saamisel kannab EÜT stipendiaadi pangakontole talle määratud stipendiumi

 • 1. okt. | Stipendium tühistatakse kui EÜT pole PDF immatrikulatsiooni tõendit kätte saanud

 

Suhtlus EÜT-ga - toetusfond@esfusa.org

 • Lisa see oma kontaktidesse, kindlustades, et email ei lähe rämpsposti ega oleks blokeeritud
 • EÜT suhtleb kandidaadiga ainult emaili toetusfond@esfusa.org kaudu
 • Taotlusel esitatud kandidaadi email peab oleme kehtiv terve järgneva õppeaasta jooksul
 • Kandidaat peab EÜT emailile vastama vähemalt ühe nädala jooksul

 

Stipendiumi Taotlus

 • Õiges formaadis, suuruses KOHUSTUSLIKUD dokumendid peavad olema valmis üleslaadimiseks ennem taotluse täitmist
 • Palume digiallkirjaga dokumente mitte saata
 • Iga kandidiaat saab sisestada akadeemilise aasta jooksul vaid ühe stipendiumi taotluse
 • Saada aegsasti oma soovitajale soovituskirja juhised ja varu kokku kõik vajalikud üleslaaditavad dokumendid
 • Enne taotluse täitmist valmista taotluse vastused 
  • Taotlus tuleb täita ja üleslaadida ühe sessiooni ajal
  • Taotlust ei saa salvestada
  • Peale stipendiumi taotluse esitamist EI SAA seal olevat infot muuta või lisada
  • Lühi, keskmise, ja pika vastuse jaoks on vastavalt 40, 200, 1000 tähemärke (kaasaarvatud tühimikud)
 • Kõik finantsarvestused tuleb ümber arvutada USD, esitada täissummana

 

Keel

 • Ametlik stipendiumi taotluse keel on eesti keel
 • Väljaspool Eestit sündinud või koolitatud kandidaadid võivad kasutada inglise ja eesti keelt
 • Eestis väljastatud dokumendid peavad olema eesti keeles; mujalt väljastatud dokumendid inglise keeles
 • Mitte inglise või eesti keeles olevale dokumendile lisage eesti või inglise keelne tõlge juurde

 

Ühiskondlik-kultuuriline tegevus

 • Sõltumata kas te taotlete esimest või mitmendat korda, märkige Täisajalise Üliõpilase stipendiumi taotluses kõik oma olulised tegevused ja vastutavad rollid

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID

Üleslaadida taotluse täitmise juures

 1. Hinneteleht(ed)
 2. Essee
 3. Foto
 4. Lisadokumendid (GPA kalkulatsioon, kõrgkooli hindamissüsteemi seletus, dokumentide tõlge, teised seletused)

Emailiga saadetud kiri toetusfond@esfusa.org aadressile

           konfidentsiaalne soovituskiri otse soovitajalt

 

1. HINNETELEHT – PDF vähem kui 5 MB
 • Ametlik hinneteleht peab olema eesti või inglise keeles
 • Kui kõrgkool ei ole Eestis ega USAs, lisa kõrgkooli poolt valmistatud hindamissüsteemi seletus
 • Magistrikraadi õpilased lisa varasema kraadi hinnetelehed
 • Keskkoolli lõpetajad ja ülikooli esimese kursuse õppilased lisage keskkooli lõpuklassi hinneteleht ja Eesti riigieksamite tulemused.
 • Hinnetelehel peavad olema käesoleva sügissemestri hinded
  • Kui sügissemestri hinded puuduvad, lisa juhendaja, professor või õppeosakonna poolne hinnang, mis sisaldab kandidaadi sügissemestri saavutusi ja seisundit oma klassis. Peab olema ametlikul koolipaberil, sisaldma juhendaja nime, ametit, kontakt infot, allkirja ja kuupäeva. Lae ülesse Lisadokumendina.
 • Hinneteleht peab sisaldama keskmist GPA
  • Kui keskmine hinne puudub või ei ole 4 või 5 punkti süsteemis, peab stipendiaat selle välja arvutama
  • Väljaarvutamise kalkulatsioon laadida ülesse Lisadokumendina

Kui ülikooli hindamissüsteem on Covid-19 tõttu muutunud (hinded on ainult arvestatud/mitte-arvestatud) lae ülesse kõrgkooli seletus kuidas keskmist hinnet arvutatakse. 

2. ISIKLIK ESSEE – PDF vähem kui 1 MB
 • Ühe lehekülje pikkune
 • Teema on kandidaadi enda valik
 • Eelnevate aastate essee teemadeks on olnud:
  • Mis inspireerib teid teie õpingute alal
  • Sündmus, isik või väljakutse, mis muutis teie elu
  • Eelnevad EÜT stipendiaadid – mida eelnev õppaasta teile andis, kuidas on teie väljavaated muutunud jne.

Mitte kasutada eelmiste aastate taotluste esseid või teemasid

3. FOTO –  JPG, JPEG, PNG vähem kui 1 MB
 • Passipildi stiilis ja suurune
4. LISADOKUMENDID– PDF vähem kui 5 MB
 • GPA kalkulatsioon, kõrgkooli hindamissüsteemi seletus, dokumentide tõlge, teised seletused
  • Lisadokumendid liita üheks PDF dokumendiks

 

TEHNILISED JUHISED

 • Laadige alla kõige uuem browseri versioon
 • Võtke maha pop-up blokeerija
 • KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID
  • Kõik hinnetelehed liita üheks PDF dokumendiks (vähem kui 5 MB)
  • Essee peab olema PDF formaadis (vähem kui 1 MB)
  • Foto peab olema JPG, JPEG või PNG formaadis (vähem kui 1 MB)
  • Lisadokumendid liita üheks PDF dokumendiks (vähem kui 5 MB)
   • Dokumentide liitmine
    • Tasuta programmid on selleks olemas
    • Apple eelvaade (Preview) võib selleks kasutada
    • Kasuta must-valget tooni, et vähendada faili mahtu

KONFIDENTSIAALNE SOOVITUSKIRI

Edasta EÜT Informatsioon Soovituskirja kirjutajale nii varakult või võimalik

Konfidentsiaalne soovituskiri peab saabuma EÜT-le hiljemalt märts 15, 2023

Kandidaat võib valida kas akadeemilise või isikliku soovituskirja kirjutaja, kes väljendaks EÜT kriteeriumit ... "Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs annab stipendiumeid üliõpilastele, kes on näidanud akadeemilist võimekust, ühiskonna aktiivsust ja soovi panustada eesti kultuuri, keele ja kogukonna arengusse." 

 • Soovituskirja kirjutaja emailib soovituse otse aadressile toetusfond@esfusa.org
  • Soovituskiri peab olema PDF formaadis (vähem kui 1 MB)
  • Emaili päiseks peab olema:
   • "Kandidaadi perekonna nimi, eesnimi - EÜT soovituskiri"
 • Soovituskiri peab olema kirjutatud asutuse või kooli ametliku päisega paberil ja sisaldama
  • soovitaja nime, tiitlit, kontakt informatsiooni, kuupäeva ja allkirja
 • Kui soovitaja emakeeleks ei ole eesti keel võib soovituskirja kirjutada inglise keeles

        Akadeemiline soovitaja

 • Selleks võib olla õpetaja, juhendaja või õppeosakonna juhataja
 • Peab olema stipendiaati õpetanud vähemalt viimase 2 aasta jooksul
 • Soovituskiri peab sisaldama informatsiooni stipendiaadi akadeemilise edukuse, õpingute hetkeseisu ja klassi seisust.
 • Kaua ja millistel asjaoludel soovitaja tunneb stipendiaati
 • Seal kus kohane, tooge välja informatsiooni stipendiaadi iseloomu ja omadusi; miks stipendiaat on stipendiumi vääriline.

         Isiklik soovitaja

 • Võib olla endine kooliõpetaja, ülemused töökohal, organisatsiooni juhid, kirikuõpetajad; mitte sugulased, perekonnaliikmed ega sõbrad
 • Peab olema kandidaadiga suhelnud vähemalt viimase 2 aasta jooksul
 • Peab esile tooma kandidaadi iseloomu ja karakteri omadusi. Miks kandidaat on stipendiumi vääriline
 • Kaua ja millistel asjaoludel soovitaja tunneb stipendiaati