Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Täisajalise Üliõpilase stipendium - suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal

Postitamise tähtaeg
15. veebruar 2019

NB! tähele panna Juhiseid on uuendatud oktoober 2018

Üldeeskirjad – kõik stipendiaadid

 • Varuge aega lisadokumentide kogumiseks - ametlik originaalselt allkirjastatud hinnetelehed, diplom, doktorandid atesteerimiskinnitus ja analüüs, kaks soovituskirja, essee, foto.
 • Internetis stipendiumi taotlust täites arvestage, et taotlusvormi salvestada ei saa ja väljudes ankeedist kaotate juba sisestatud informatsiooni.
 • Allkirjastatud väljatrükitud stipendiumitaotlus ja nõutud lisad postitada kõik koos ühes ümbrikus hiljemalt 15. veebruaril 2019 tööpäeva jooksul. Hilisema postitempliga sooviavaldusi ei arvestata.
 • Paberkujul stipendiumitaotlus, lisad ja soovituskirjad tuleb saata postiga, väljastpoolt Põhja-Ameerikat õhupostiga. 
 • Kogu muu Toetusfondi asjaajamine toimub e-maili teel (toetusfondikysimused@outlook.com). Kui olete oma taotluse EÜT-le saatnud jälgige oma emaile, sest me suhtleme küsimuste lahendamiseks Teiega ainult emaili teel.
 • Internetis taotlusankeeti täites lühivastused on maksimum 40 tähemärki ja seletavad vastused on maksimum 120 sõna. Kui te ei saa vajutada Ülevaade/Print siis käige TAB klahviga kõik väljad läbi, et näha kus on viga.
 • Enne internetis stipendiumi taotluse täitmist kontrollige, et teie browser on kõige uuema versiooniga. NB! Safari kasutajad: Võtke maha pop-up blocker. Seda saate teha menüüst Safari->Preferences->Security->"Block pop-up windows".
 • Toetusfond suunab oma toetused peamiselt teise kursuse ja kõrgemate astmete üliõpilastele, kes on täisajalised aktiivsed üliõpilased akrediteeritud ülikoolis.
 • Iga stipendiaat saab sisestada akadeemilise aasta jooksul vaid ühe Täisajalise Üliõpilase stipendiumi taotluse.
 • Alates 16. veebruarist pole enam võimalik internetis ankeeti täita.
 • Puudulikult täidetud või lisadeta taotlused jäävad hindamisest välja.
 • Kui oleme Teie paberkandjal EÜT stipendiumi taotluse postiga kätte saanud ja jõudnud dokumentide korrektsust kontrollida, anname Teile sellest emaili teel teada. Andke vähemalt 3 nädalat selleks aega.
 • Eestis sündinud kandidaadid vastake kõikidele küsimustele eesti keeles ja kirjutage essee eesti keeles, vormistage arvutil, trükkige välja kahepoolselt.
 • Me ei aktsepteeri elektrooniliselt saadetud ega digiataalselt allkirjastatud lisadokumente. 
 • Arvestame ainult eesti või inglise keelseid dokumente.
 • Palun ärge lisage taotlusele plastik kaasi, kauste või kirjaklambreid.
 • STIPENDIUMI KOMITEE OTSUSED selguvad hiliskevadel ja stipendiumiteated (nii positiivsed kui negatiivsed) saadetakse kandidaatidele e-postiga maikuus. Maksimaalne toetus õppeaastaks 2019/2020 on $6,000.
 • STIPENDIUMI RAHAD - jagamist alustatakse stipendiaatidele septembri kuus. Stipendiumi kättesaamiseks peab postiga saabuma Toetusfondi juhatusele ametlik tõend ülikoolilt immatrikuleerimise kohta täisajalise aktiivse üliõpilasena. Immatrikulatsiooni tõend peab meile kätte jõudma enne 30. september. Rohkem infot Immatrikulatsiooni tõendi Juhiste alt.

Hinneteleht ja Diplom – Bakalaureus ja Magister

 • Lisage ametlik väljavõte (originaalselt kinnitatud koopia s.t. originaal templi ja allkirjaga uuesti kinnitatud) oma kõikidest kõrgkoolide hinnetelehtedest ja ülikoolidiplomitest. Hinnetelehel peavad lisaks varasemate aastate hinnetele olema välja toodud ka viimase sügissemestri hinded.
 • Kui sügissemestri hindeid ei ole, siis saata eraldi lehel juhendaja, professori või õppeosakonna seletus või hinnang sügissemestri õppeedukuse kohta.
 • Hinnetelehel välja tuua keskmine hinne (GPA), kui seda ei ole, siis arvutage see välja ja kirjutage hinnetelehe peale.
 • Väljaspool Eesti ja USA ülikooli õppijad peavad koos hinnetelehega saatma kaasa ülikooli hindamissüsteemi seletuse inglise keeles.
 • Bakalaureuse kraadi esimese kursuse üliõpilastel lisada koopia gümnaasiumi lõputunnistusest ja riigieksamite hinnetelehest, mis on koolipoolt uuesti originaalselt nii allkirja kui templiga kinnitatud.

Hinneteleht ja Diplom – Phd

 • Lisage oma magistrikraadi hinnetelehtedest ja ülikoolidiplomist originaalselt kinnitatud koopia ja kui on, siis ka Phd hinded.
 • Hinnetelehel välja tuua keskmine hinne (GPA), kui seda ei ole, siis arvutage see välja ja kirjutage hinnetelehe peale.
 • Väljaspool Eesti ja USA ülikooli õppijad peavad koos hinnetelehega saatma kaasa ülikooli hindamissüsteemi seletuse inglise keeles.
 • Lisage taotlusele oma viimane nii atesteerimise tulemus kui ka atesteerimise analüüs

Essee – kõik stipendiaadid

 • Lisage eraldi ühe leheküljeline isiklik essee, mis sisuliselt kirjeldab olulisi juhtumisi, fakte või teisi asju mis, sooviavaldusel ei ole esitatud (mitte elulookirjeldus), näiteks:
  • tähendusrikas sündmus teie elus
  • miks valisite enda õppeala?
  • mida teile tähendab eestlane olla?
 • Väljaspool Eestit üleskasvanud kandidaadid võivad kirjutada essee inglise keeles.
 • Endised EÜT kandidaadid - valige eelmistel aastatel kirjutatutest erinev teema, näiteks – mida eelnev õppeaasta teile andis; kuidas on teie väljavaated muutunud jne.

Tulude/kulude eelarve – kõik stipendiaadid

 • Tulude/kulude aastane eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.

Soovituskirjad – kõik stipendiaadid

 • Bakalaureuse ja Magistrandi üliõpilased lisage kaks soovituskirja – üks akadeemiline ja üks isiklik.
 • Doktorandid saatke üks, oma juhendaja akadeemiline soovituskiri. 
 • Soovitaja allkirjaga varustatud soovituskiri peab olema arvutis kirjutatud ning soovitaja poolt pandud kinnisesse ümbrikusse, mille kinnituskohta pitseerib soovitaja allkiri. Soovituskirjad peavad olema KONFIDENTSIAALSED.
 • Soovituskirjad peavad olema kaasaegsed s.t. suhtlemine-läbikäimine soovituskirja kirjutaja ja stipendiaadi vahel peab olema toimunud vähemalt viimase 2 aasta jooksul.
 • Akadeemiline soovituskiri peab olema vormistatud teaduskonna või kooli ametlikul kirjapaberil ning sisaldama autori nime, ametit, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti ja esiletooma järgmiseid punkte: 
  • Hindama kandidaadi saavutusi möödunud aastal.
  • Õpingute hetkeseisu
  • Miks kandidaat on stipendiumi vääriline
  • Kaua ja millistel asjaoludel tunneb soovitaja kandidaati
  • Doktorandi korral viimase korralise atesteesteerimise aeg ja tulemus
 • Isikliku soovituskirja kirjutajaks bakalaureuse ja magistrantuuri stipendiaatitele võivad olla kooliõpetajad, ülemused töökohal, organisatsiooni/korporatsioon juhid, kirikuõpetajad, kuid mitte sugulased, perekonnaliikmed ega isiklikud sõbrad. Soovituskiri peab kandidaati lähemalt iseloomustama ja sisaldama autori kontakt andmeid.