Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Projektitaotlus - suunatud Eesti spetsialistidele/organisatsioonidele haridusliku ja kultuurilise projekti läbiviimiseks, mis on seotud Eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega

Tähtajad

 • 1. MÄRTS (taotluse otsus märtsikuu lõpuks)

 • 1. JUULI (taotluse otsus juulikuu lõpuks)

 • 1. NOVEMBER (taotluse otsus novembrikuu lõpuks)

Üldeeskirjad

 

 • Projekt peab olema haridusliku või kultuurilise eesmärgiga, mis on seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.
 • Projekt peab olema suunatud mitme (mitte ainult ühe) inimese edendamisele.
 • Salvestage täidetud projekti taotluse PDF endale.
 • Saatke projekti taotluse PDF koos kõigi teiste lisadokumentidega PDF formaadis meie emailile toetusfond@esfusa.org
 • Projekti taotlusele lisage projekti eestvedaja resume.
 • Lisage seletus kuidas eestvedaja on antud projekti organiseerimisega seotud ja kui kaua.
 • Kui on lisa dokumente, mis täiendavad taotluse ankeeti, siis lisage see projekti taotlusele.
 • Vastake kõikidele küsimustele eesti keeles.
 • Stipendiumi rahad väljastakse 2/3 osas enne projekti/kursuse läbimist ja 1/3 osa peale projekti toimumist, kui oleme lõpparuande kätte saanud.

 

Kirjavahetus Toetusfondiga

 

 • Kogu Toetusfondi suhtlus toimub e-posti teel

                   EÜT uus email on: toetusfond@esfusa.org

 • Kui oleme Teie EÜT stipendiumi avalduse kätte saanud, anname Teile sellest teada.

 

Tulude/kulude eelarve

 

 • Tulude/kulude eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Projektieelarve peab näitama kes saavad kompensatsiooni (näiteks organiseerija, esineja, esitajad, tööjõud).
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.

 

Lõpparuanne

 

 • Peale projekti läbiviimist, projektjuht on kohustatud esitama Toetusfondile:
  • projekti läbiviimise finantsaruanne
  • täpne seletus EÜT toetusrahade kasutamise kohta
  • ülevaatliku hinnangu oma projektile: Kas projekt läks nii nagu plaanitud? Kas eesmärgid said saavutatud?