Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Projektitaotlus - suunatud Eesti spetsialistidele/organisatsioonidele haridusliku projekti läbiviimiseks

Esitamise tähtaeg vähemalt 4 kuud enne projekti algust

Kirjavahetus Toetusfondiga

 

 • Stipendiumitaotlus ja lisad tuleb saata tavalise postiga; väljastpoolt Põhja-Ameerikat õhupostiga. Mitte kasutada tähitud posti, FedEx või muud.
 • Kogu muu Toetusfondi asjaajamine toimub e-posti teel (toetusfondikysimused@outlook.com). Ühendus telefoni või faksi teel ei ole võimalik, välja arvatud erandjuhtudel kui Toetusfond selleks soovi avaldab.
 • Kui oleme Teie paberkandjal EÜT stipendiumi avalduse postiga kätte saanud, anname Teile sellest emaili teel teada.
 • Projektitaotlus ja lisad on soovitav postitada hiljemalt 4 kuud enne projekti algust.
 • Projektitaotlus ja lisad saata postiaadressil:
  • Estonian Students Fund in USA, Inc
  • PO Box 1396
  • Bolton Landing, NY 12814
  • USA

 

Tulude/kulude eelarve

 • Tulude/kulude aastane eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.

Üldeeskirjad

 

 • Projekt peab olema haridusliku eesmärgiga, mis on suunatud mitme (mitte ainult ühe) inimese edendamisele.
 • Projekti taotlusele lisage projekti eestvedaja resume.
 • Kui on lisa dokumente, mis täiendavad projekti taotluse ankeeti, siis lisage see taotlusele.
 • Vastake kõikidele küsimustele eesti keeles. Vormistage arvutil, trükkige välja kahepoolselt.
 • Stipendiumi komitee otsused: komitee otsused nii positiivsed kui negatiivsed teatatakse kandidaatidele epostiga.
 • Stipendiumi rahad väljastakse 2/3 osas enne projekti/kursuse läbimist ja 1/3 osa peale projekti toimumist, kui oleme lõpparuande kätte saanud. Küsimusi palun esitada e-maili kaudu: toetusfondikysimused@outlook.com

 

Lõpparuanne

 • Peale projekti läbiviimist, projektjuht on kohustatud esitama Toetusfondi juhatusele:
  • aruande toetusrahade kasutamise kohta
  • ülevaatliku hinnangu oma projektile: Kas projekt läks nii nagu plaanitud? Kas eesmärgid said saavutatud?