Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Stipendium välis-eestlasele Eesti ülikoolis - suunatud Eestis ja Välis-Eestis hariduse saanud üliõpilasele kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal

Postitamise tähtaeg
15. veebruar 2019

Üldeeskirjad

 

 • Stipendiumitaotlus ja lisad tuleb läkitada postiga, väljastpoolt Põhja-Ameerikat õhupostiga. Mitte kasutada tähitud posti, nagu Fed Ex või muud.
 • Kogu muu Toetusfondi asjaajamine toimub e-maili teel (toetusfondikysimused@outlook.com). 
 • Toetusfond suunab oma toetused peamiselt teise kursuse ja kõrgemate astmete üliõpilastele, kes on täisajalised aktiivsed üliõpilased akrediteeritud ülikoolis.
 • Stipendiumitaotlus ja lisad postitada hiljemalt 15. veebruaril 2019. Hiljem postitatud sooviavaldusi, ei arvestata.
 • Iga stipendiaat saab sisestada akadeemilise aasta jooksul vaid ühe Kümblusprogrammi stipendiumi avalduse.
 • Alates 16 veebruarist pole enam võimalik ankeeti täita.
 • Allkirjastatud taotlus koos kõigi vajalike lisadega tuleb postitada ühes ümbrikus samal ajal.
 • Puudulikult täidetud või lisadeta taotlused jäävad hindamisest välja.
 • Kui oleme Teie paberkandjal EÜT stipendiumi avalduse postiga kätte saanud, anname Teile sellest emaili teel teada.
 • Väljaspool Eestis sündinud ja hariduse saanud stipendiaadid võivad vastata küsimustele inglise keeles.
 • STIPENDIUMI KOMITEE OTSUSED selguvad hiliskevadel ja stipendiumiteated (nii positiivsed kui negatiivsed) saadetakse kandidaatidele e-postiga maikuus. Maksimaalne toetus õppeaastaks 2019/2020 on $6,000.
 • STIPENDIUMI RAHAD jagatakse stipendiaatidele septembri kuus. Stipendiumi kättesaamiseks peab postiga saabuma Toetusfondi juhatusele ametlik tõend ülikoolilt immatrikuleerimise kohta täisajalise aktiivse üliõpilasena.

 

Hinneteleht ja Diplom

 

 • Lisage ametlik väljavõte (kinnitatud koopia) hinnetelehest ja ülikoolidiplomist, magistrantuuri lõpetanud ka magistritunnistusest. Hinnetelehel peavad olema viimase sügis semestri hinded.
 • Kui sügis semestri hindeid ei ole, siis saata eraldi lehel juhendaja, professori või õppeosakonna seletus õppeedukuse kohta.
 • Hinnetelehel välja tuua keskmine hinne (GPA), kui seda ei ole, siis arvutage see välja ja kirjutage hinnetelehe peale.
 • Esimese kursuse üliõpilastel lisada koopia gümnaasiumi lõputunnistusest ja riigieksamite hinnetelehest, mis on koolipoolt uuesti originaalselt nii allkirja kui templiga kinnitatud.

 

Essee

 • Lisage eraldi leheküljel isiklik essee, mis sisuliselt kirjeldab olulisi juhtumisi, fakte või teisi asju mis, sooviavaldusel ei ole esitatud (mitte elulookirjeldus), näiteks:
  • Tähendusrikas sündmus teie elus.
  • Miks valisite enda õppeala?
  • Mida teile tähendab eestlane olla?
 • Väljaspool Eestit üleskasvanud kandidaadid võivad kirjutada essee inglise keeles.
 • Endised EÜT kandidaadid - palun valige eelmistel aastatel kirjutatutest erinev teema, näiteks – mida eelnev õppeaasta teile andis; kuidas on teie väljavaated muutunud jne.

Tulude/kulude eelarve

 • Tulude/kulude aastane eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.

Soovituskirjad

 

 • Lisage kaks soovituskirja – üks akadeemiline ja üks isiklik. Peab olema arvutis kirjutatud. SSoovitaja allkirjaga varustatud soovituskiri peab olema kinnises ümbrikus, mille kinnituskohta pitseerib soovitaja allkiri.
 • Akadeemiline soovituskiri peab olema vormistatud teaduskonna või kooli ametlikul kirjapaberil ning sisaldama autori nime, ametit, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti. Peab olema kaasaegne ning hindama kandidaadi saavutusi möödunud aastal.
 • Isikliku soovituskirja soovitajaks võiksid olla endised kooliõpetajad, ülemused töökohal, organisatsioonide juhid, kirikuõpetajad, kuid mitte sugulased, perekonnaliikmed ega isiklikud sõbrad. Peab olema kaasaegne ja kandidaati lähemalt iseloomustama. Peab ka sisaldama autori aadressi-koordinaate.
 • Mõlemad soovituskirjad peavad olema kaasaegsed s.t. suhtlemine-läbikäimine sooivituskirja kirjutaja ja stipendiaadi vahel peab olema toimunud vähemalt viimase 2 aasta jooksul.