Juhtnöörid stipendiumitaotluse täitmiseks ja kirjavahetuseks Toetusfondiga

Täisajalise Üliõpilase stipendium - suunatud eesti päritoluga õpilase kõrghariduse omandamiseks nii Eestis kui välismaal

Postitamise tähtaeg
15. veebruar 2018

NB tähele panna Juhiseid on uuendatud november 2017

Üldeeskirjad

 • Varuge aega dokumentide kogumiseks - ametlik allkirjastatud hinneteleht, diplom, doktorandid atesteerimis kinnitus, kaks soovituskirja, essee, foto.
 • Allkirjastatud stipendiumitaotlus ja nõutud lisad postitada kõik koos ühes ümbrikus hiljemalt 15. veebruaril 2018. Hiljem postitatud sooviavaldusi ei arvestata.
 • Paberkujul stipendiumitaotlus, lisad ja soovituskirjad tuleb saata postiga, väljastpoolt Põhja-Ameerikat õhupostiga. Mitte kasutada tähitud posti, nagu FedEx või muud.
 • Kogu muu Toetusfondi asjaajamine toimub e-maili teel (toetusfondikysimused@outlook.com). Kui olete oma taotluse EÜT-le saatnud jälgige oma emaile, sest me suhtleme küsimuste lahendamiseks Teiega ainult emaili teel.
 • Internetis stipendiumi taotlust täites arvestage, et taotlusvormi salvestada ei saa ja väljudes ankeedist kaotate juba sisestatud informatsiooni.
 • Internetis taotlusankeeti täites lühivastused on maksimum 40 tähemärki ja seletavad vastused on maksimum 120 sõna.
 • Enne internetis stipendiumi taotluse täitmist kontrollige, et teie browser on kõige uuema versiooniga. NB! Safari kasutajad: Võtke maha pop-up blocker. Seda saate teha menüüst Safari->Preferences->Security->"Block pop-up windows".
 • Toetusfond suunab oma toetused peamiselt teise kursuse ja kõrgemate astmete üliõpilastele, kes on täisajalised aktiivsed üliõpilased akrediteeritud ülikoolis.
 • Iga stipendiaat saab sisestada akadeemilise aasta jooksul vaid ühe Täisajalise Üliõpilase stipendiumi taotluse.
 • Alates 16. veebruarist pole enam võimalik internetis ankeeti täita.
 • Puudulikult täidetud või lisadeta taotlused jäävad hindamisest välja.
 • Kui oleme Teie paberkandjal EÜT stipendiumi taotluse postiga kätte saanud ja jõudnud dokumentide korrektsust kontrollida, anname Teile sellest emaili teel teada. Andke vähemalt 3 nädalat selleks aega.
 • Eestis sündinud kandidaadid vastake kõikidele küsimustele eesti keeles,vormistage arvutil, trükkige välja kahepoolselt.
 • Me ei aktsepteeri elektrooniliselt saadetud ega digiataalselt allkirjastatud lisadokumente.
 • Palun ärge lisage taotlusele plastik kaasi, kauste või kirjaklambreid.
 • STIPENDIUMI KOMITEE OTSUSED selguvad hiliskevadel ja stipendiumiteated (nii positiivsed kui negatiivsed) saadetakse kandidaatidele e-postiga maikuus. Maksimaalne toetus õppeaastaks 2018/2019 on $6,000.
 • STIPENDIUMI RAHAD jagatakse stipendiaatidele septembri kuus. Stipendiumi kättesaamiseks peab postiga saabuma Toetusfondi juhatusele ametlik tõend ülikoolilt immatrikuleerimise kohta täisajalise aktiivse üliõpilasena. Rohkem infot Immatrikulatsiooni tõendi Juhiste alt.

Hinneteleht ja Diplom

 • Lisage ametlik väljavõte (originaalselt kinnitatud koopia s.t. originaal templi ja allkirjaga uuesti kinnitatud) hinnetelehest ja ülikoolidiplomist, magistrantuuri lõpetanud ka magistritunnistusest. Hinnetelehel peavad olema viimase sügissemestri hinded.
 • Kui sügissemestri hindeid ei ole, siis saata eraldi lehel juhendaja, professori või õppeosakonna seletus või hinnang eelmise semestri õppeedukuse kohta.
 • Hinnetelehel välja tuua keskmine hinne (GPA), kui seda ei ole, siis arvutage see välja ja kirjutage hinnetelehe peale.
 • Väljaspool Eesti ja USA ülikooli õppijad peavad koos hinnetelehega saatma kaasa ülikooli hindamissüsteemi seletuse inglise keeles.
 • Esimese kursuse üliõpilastel lisada koopia gümnaasiumi lõputunnistusest ja riigieksamite hinnetelehest, mis on koolipoolt uuesti originaalselt nii allkirja kui templiga kinnitatud.
 • Doktorandid lisage oma viimane atesteerimise tulemus.
 • Magistrantuuri ja Doktorantuuri üliõpilased peavad lisama eelnevatel aastatel saadud ametlikud hinnetelehed ja diplomid.

Essee

 • Lisage eraldi ühe leheküljeline isiklik essee, mis sisuliselt kirjeldab olulisi juhtumisi, fakte või teisi asju mis, sooviavaldusel ei ole esitatud (mitte elulookirjeldus), näiteks:
  • tähendusrikas sündmus teie elus
  • miks valisite enda õppeala?
  • mida teile tähendab eestlane olla?
 • Väljaspool Eestit üleskasvanud kandidaadid võivad kirjutada essee inglise keeles.
 • Endised EÜT kandidaadid - valige eelmistel aastatel kirjutatutest erinev teema, näiteks – mida eelnev õppeaasta teile andis; kuidas on teie väljavaated muutunud jne.

Tulude/kulude eelarve

 • Tulude/kulude aastane eelarve peab olema realistlik ja kooskõlas soovitud stipendiumi suurusega.
 • Kõik majanduslikud arvestused esitage USA dollarites jooksva kursi kohaselt.

Soovituskirjad

 • Bakalaureuse ja Magistrandi üliõpilased lisage kaks soovituskirja – üks akadeemiline ja üks isiklik.
 • Doktorandid palun saatke oma juhendaja akadeemiline soovituskiri. 
 • Soovitaja allkirjaga varustatud soovituskiri peab olema arvutis kirjutatud ning soovitaja poolt pandud kinnisesse ümbrikusse, mille kinnituskohta pitseerib soovitaja allkiri.
 • Mõlemad soovituskirjad peavad olema kaasaegsed s.t. suhtlemine-läbikäimine soovituskirja kirjutaja ja stipendiaadi vahel peab olema toimunud vähemalt viimase 2 aasta jooksul.
 • Akadeemiline soovituskiri peab olema vormistatud teaduskonna või kooli ametlikul kirjapaberil ning sisaldama autori nime, ametit, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti.
 • Jagage alljärgnevaid küsimusi oma soovituskirja kirjutajaga. 
  • Akadeemiline soovituskiri peab olema kaasaegne ning välja tooma järgmiseid aspekte:
   1. Kaua ja millistel asjaoludel tunneb soovitaja kandidaati
   2. Miks kandidaat on stipendiumi vääriline
   3. Õpingute hetkeseisu
   4. Hindama kandidaadi saavutusi möödunud aastal.
 • Isikliku soovituskirja kirjutajaks võivad olla kooliõpetajad, ülemused töökohal, organisatsiooni/korporatsioon juhid, kirikuõpetajad, kuid mitte sugulased, perekonnaliikmed ega isiklikud sõbrad. Soovituskiri peab kandidaati lähemalt iseloomustama ja sisaldama autori kontakt andmeid.